Cách Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ

Bạn muốn tìm lại những Bộ sưu tập Sản phẩm, Dịch vụ bạn đã tạo trong vô vàn Bộ sưu tập được đăng tải lên phần Quản lý Bộ sưu tập. Cách tìm bộ sưu tập sản phẩm sản phẩm được thực hiện như sau. Mời bạn theo dõi:

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập

Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ

Bước 3: Click vào phần Tìm kiếm, nhập tên Bộ sưu tập bạn muốn tìm theo công thức sau :

Nhập : “ Tên bộ sưu tập sản phẩm dịch vụ “, “ tên bộ sưu tập sản phẩm dịch vụ “, “ ten bo suu tap san pham dich vu “

Ví dụ: Bạn muốn tìm bộ sưu tập sản phẩm mới trong phần Quản lý bộ sưu tập

Nhập “ Bộ sưu tập sản phẩm mới “, “ bộ sưu tập sản phẩm mới “, “ bo suu tap san pham moi “

Bước 4: Tên Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ bạn tìm sẽ hiện ra một danh sách

Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ

Bước 5: Click vào Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ trong danh sách đã tìm hoặc đang hiện sẵn trong danh sách Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ

Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ

Tham Khảo: Sau khi tìm được bộ sưu tập, bạn có thể xóa bộ sưu tập hoặc chỉnh sửa thông tin tùy thích