Tìm Lại Mật Khẩu Khi Đăng Nhập Vào Tài Khoản GoAPP ( Quên Mật Khẩu )


Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( https://admin.gosell.vn/login )

Bước 2: Click vào Quên Mật Khẩu

Bước 3: Nhập Email tài khoản đăng ký để lấy lại mật khẩu

Bước 4: Nhập Mật Khẩu Mới tại ô Mật Khẩu Mới ( bao gồm 8 ký tự, 1 chữ, 1 số, 1 ký tự đặc biệt )

Bước 5: Click Tiếp tục

Bước 6: Copy Mã Xác Thực từ Email

Bước 7: Dán Mã Xác Thực vào ô Mã Xác Thực bên dưới

Bước 8: Click Xác Nhận để hoàn tất cập nhật Mật Khẩu

Bước 9: Click Vào Trang Quản Trị để xem giao diện quản lý shop