Tìm Thông Tin Đặt Chỗ


Bạn muốn tìm kiếm thông tin khách hàng hoặc lịch hẹn đặt chỗ một cách nhanh nhất để xác nhận lịch đặt hẹn dịch vụ cho rất nhiều khách hàng, hãy cùng xem qua hướng dẫn tại đây nhé !

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Đặt Chỗ

Bước 3: Click vào Khung thời gian, chọn từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay

Bước 4: Click vào Áp dụng

Bước 5: Người bán có thể linh hoạt lọc các đơn hàng theo trạng thái

Bước 6: Click vào ô tìm kiếm để nhập họ tên hoặc số điện thoại khách hàng đặt lịch hẹn để xác nhận lịch đặt chỗ

Danh sách lịch đặt hẹn cần tìm sẽ hiện ra rõ ràng hơn để xác nhận thông tin