Tìm Thông Tin Khách Hàng Cũ


Nếu có khách hàng đang liên hệ với bạn và đặt hàng, bạn muốn kiểm tra lại thông tin khách hàng để xem đây có phải là khách hàng đã từng đặt hàng hay đăng ký tài khoản với hệ thống, chỉ cần vài thao tác là bạn có thể nhanh chóng tra cứu được thông tin khách hàng của mình.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Tất Cả Khách Hàng

Bước 3:Tìm kiếm bằng tên hoặc số điện thoại khách hàng ở phần ô Tìm kiếm

Bước 4: Click vào thông tin khách hàng bạn muốn cập nhật trong phần Danh sách khách hàng bạn đã tìm