Bạn muốn xem trong nhóm khách hàng bạn đã phân loại hoặc nhóm khách hàng thân thiết bạn đã thiết lập có bao nhiêu khách hàng đăng ký? Từ đó dành thời gian để tạo nhiều bài viết nội dung hữu ích đáp ứng đúng nhu cầu, mong muốn, sở thích của tệp khách hàng đó và gửi thông báo cho họ. Bạn có thể thực hiện điều đó dễ dàng với nền tảng quản lý bán hàng GoSELL.

Các bước để tìm nhóm khách hàng thân thiết

 

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard 

Đăng nhập tài khoản GoSELL

 

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Tất Cả Khách Hàng

Bước 3: Bạn có lọc nhóm khách hàng bằng các sử dụng bộ lọc để tìm kiếm hoặc chọn tập khách hàng đã phân loại sẵn. Chọn vào ô

  • Tất cả :để lọc danh sách khách hàng theo cửa hàng chi nhánh hoặc tổng tất cả cửa hàng
  • Tất cả tập khách hàng:lọc khách hàng theo các nhóm bạn đã phân loại trước đây
  • Tất cả kênh: lọc khách hàng theo kênh bán, tất cả các kênh hoặc GoSELL, GoMUA, Shopee, Lazada, Landing page, App bán hàng …

 

khách hàng thân thiết

Bước 4: Xem danh sách thông tin khách hàng

 

Ở phần tệp khách hàng chọn nhóm khách hàng
                              Ở phần tệp khách hàng chọn nhóm khách hàng

 

Xem thêm: Thiết Lập Tags và Quản Lý Khách Hàng