Để xem báo cáo doanh số từ nền tảng GoSOCIAL, bạn có thể thực hiện các bước như sau:

 

Bước 1: Vào trang quản trị thông qua liên kết: admin.gosell.vn. Nhập tài khoản và mật khẩu của bạn. Nếu chưa có tài khoản, hãy chọn đăng ký

Bước 2: Chọn mục “Phân tích” bên thanh công cụ, sau đó đến “Đơn hàng”.

Bước 3: Chọn “Nền tảng” và chọn mục “GoSOCIAL”.

Doanh thu liên quan sẽ được hiện ra và báo cáo chi tiết tại trang này. Bạn có thể xem tổng quan bằng biểu đồ.

 

Như vậy, GoSELL đã hướng dẫn bạn thực hiện thao tác xem báo cáo doanh số từ nền tảng GoSOCIAL. Chúc bạn thành công.

 

Xem thêm:

Hướng Dẫn Tạo Đơn Hàng GoSOCIAL

Hướng Dẫn Thu Thập Thông Tin Khách Hàng Trên GoSOCIAL