Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ


Khi chủ shop, người bán muốn xem một danh sách Bộ sưu tập sản phẩm, dịch vụ mình đã đăng tải hoặc nhập dữ liệu lên phần Quản lý Bộ sưu tập sản phẩm, dịch vụ để có thể xem một cách trực quan nhất, cập nhật thêm những thông tin cần thiết về tên Bộ sưu tập sản phẩm, dịch vụ, hình ảnh hiển thị, thêm sản phẩm dịch vụ vào Bộ sưu tập mình muốn,… Người bán có thể xem hướng dẫn tại đây.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập

Giao diện danh sách Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ trong phần Quản lý sản phẩm / dịch vụ sẽ bao gồm :

Quản lý Bộ sưu tập: Thể hiện rõ số lượng Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ chủ shop đã đăng

Ô tìm kiếm Bộ sưu tập: Nơi chủ shop có thể nhanh chóng tìm lại những Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ đã đăng tải

Ảnh đại diện: Nơi hiển thị ảnh Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ đầu tiên trong phần hình ảnh hiển thị

Tên Bộ sưu tập: Tên Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ shop đã nhập trong phần thông tin Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ

Loại Bộ sưu tập: Phần loại biết được Bộ sưu tập đã đăng là Bộ sưu tập Sản phẩm hay Bộ sưu tập Dịch vụ

Kiểu Bộ sưu tập: Phân loại biết được Bộ sưu tập được tạo theo kiểu thủ công ( Click chọn từng Sản phẩm / Dịch vụ vào Bộ sưu tập ) hay theo kiểu tự động ( Chọn Sản phẩm / Dịch vụ vào Bộ sưu tập theo điều kiện )

Số lượng: Cho người bán, chủ shop biết được số lượng sản phẩm, dịch vụ trong một Bộ sưu tập

Thao tác: Giúp người bán có thể nhanh chóng thao tác, chỉnh sửa, cập nhật thêm thông tin, xóa Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ

Tất cả: Giúp chủ shop lọc ra được danh sách những Bộ sưu tập Sản phẩm / Dịch vụ theo loại Bộ sưu tập

Bước tiếp theo: Bạn có thể xem thêm một số bài viết về bộ sưu tập tại đây