Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ

Khi chủ shop, người bán muốn xem danh sách Bộ sưu tập sản phẩm, dịch vụ mình đã đăng tải hoặc nhập dữ liệu lên trình quản lý bán hàng để có thể xem một cách trực quan, cập nhật thêm những thông tin cần thiết thì làm theo hướng dẫn sau:

Hướng dẫn cách xem bộ sưu tập sản phẩm/ dịch vụ

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Xem bộ sưu tập sản phẩm dịch vụ

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Giao diện danh sách Bộ sưu tập Sản phẩm/Dịch vụ trong phần Quản lý sản phẩm/dịch vụ sẽ bao gồm :

Các thông tin hiển thị trong Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

 

Quản lý Bộ sưu tập: Thể hiện rõ số lượng Bộ sưu tập Sản phẩm/Dịch vụ chủ shop đã đăng

Ô tìm kiếm Bộ sưu tập: Nơi chủ shop có thể nhanh chóng tìm lại những Bộ sưu tập Sản phẩm/Dịch vụ đã đăng tải

Ảnh đại diện: Nơi hiển thị ảnh Bộ sưu tập Sản phẩm/Dịch vụ đầu tiên trong phần hình ảnh hiển thị. Phần này cũng là ảnh mô tả của sản phẩm, dịch vụ

Tên Bộ sưu tập: Tên Bộ sưu tập Sản phẩm/Dịch vụ shop đã nhập trong phần thông tin Bộ sưu tập Sản phẩm/Dịch vụ

Loại : Phần loại Bộ sưu tập giúp bạn biết được Bộ sưu tập đã đăng là Bộ sưu tập Sản phẩm hay Bộ sưu tập Dịch vụ

Kiểu : Phân loại biết được Bộ sưu tập được tạo theo kiểu thủ công (Click chọn từng Sản phẩm/Dịch vụ vào Bộ sưu tập) hay theo kiểu tự động (Chọn Sản phẩm/Dịch vụ vào Bộ sưu tập theo điều kiện)

Số lượng: Cho người bán, chủ shop biết được số lượng sản phẩm, dịch vụ có trong một Bộ sưu tập

Thao tác: Giúp người bán có thể nhanh chóng thao tác, chỉnh sửa, cập nhật thêm thông tin, xóa Bộ sưu tập Sản phẩm/Dịch vụ

Tạo bộ sưu tập: Bạn có thể tạo bộ sưu tập sản phẩm mới ở đây