Skip to main content
Xin chào, bạn cần GoSell giải đáp thắc mắc gì?

Xem Danh Sách Đặt Chỗ


Ở phần Quản lý đặt chỗ người bán, chủ shop có thể xem, thao tác, xử lý xác nhận, quản lý tất cả lịch đặt chỗ diễn ra, được đặt hẹn trên các cửa hàng trực tuyến, ứng dụng di động.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2:Click vào mục Đặt Chỗ

Bước 3:Click vào Khung thời gian, chọn khoảng thời gian để lọc ra danh sách lịch đặt chỗ trong một khung thời gian nhất định

Bước 4:Click vào Áp dụng

Bước 5: Người bán có thể linh hoạt lọc các lịch đặt chỗ theo trạng thái

Bước 6: Giao diện quản lý đặt chỗ hiển thị

Quản Lý Đặt Chỗ:

Ô Tìm Kiếm:

Trạng thái đặt chỗ: Là trạng thái hiện tại của lịch đặt chỗ

  • Tất cả trạng thái: Là danh sách tất cả các đặt chỗ
  • Chờ xác nhận: Là trạng thái các lịch Đặt Chỗ được khách hàng vừa đặt lịch trên cửa hàng trực tuyến, ứng dụng di động đang chờ xác nhận lịch hẹn, khi lịch hẹn được xác nhận trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật sang Đã xác nhận
  • Đã xác nhận: Là trạng thái các lịch Đặt Chỗ được chủ shop nhận thông báo và xác nhận thành công để thông báo lịch hẹn cho khách hàng
  • Đã hoàn tất: Là trạng thái của những lịch Đặt Chỗ đã được shop phục vụ cho khách thành công
  • Đã hủy: Là trạng thái những lịch Đặt Chỗ bị hủy

Mã đặt chỗ: Là mã định danh của những lịch đặt chỗ

Tên dịch vụ: là tên dịch vụ được chủ shop nhập thông tin lên website, mobile app

Ngày giờ đến: là thời gian khách hàng chọn đặt hẹn sử dụng dịch vụ

Tên khách hàng: là tên khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ đặt lịch

Số lượng đến: là số lượng người sử dụng dịch vụ, đi theo cùng đặt lịch dịch vụ

Tổng: là tổng hóa đơn của dịch vụ đặt chỗ

 

Như vậy qua bài viết trên bạn đã tìm hiểu cách xem qua danh sách khách đặt chỗ sử dụng dịch vụ của bạn.

 

Xem thêm: Cách tạo mã miễn phí vận chuyển