Cách Xem Danh Sách Đặt Chỗ

Ở phần Quản lý đặt chỗ chủ shop, chủ dịch vụ có thể xem danh sách đặt chỗ để có thể thao tác, xử lý xác nhận, quản lý tất cả lịch đặt chỗ diễn ra.Từ đó quản lý được đặt các lịch hẹn sử dụng dịch vụ trên các cửa hàng trực tuyến, ứng dụng di động.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Đặt Chỗ

Bước 3: Click vào Khung thời gian, chọn khoảng thời gian để lọc ra danh sách lịch đặt chỗ trong một khung thời gian nhất định

Bước 4: Click vào Áp dụng

Cách xem danh sách đặt chỗ

Bước 5: Người bán có thể linh hoạt lọc các lịch đặt chỗ theo trạng thái

Bước 6: Giao diện quản lý đặt chỗ hiển thị gồm:

Ô Tìm Kiếm: (tìm theo từ khóa, tên dịch vụ)

Trạng thái đặt chỗ: Là trạng thái hiện tại của lịch đặt chỗ gồm có các bộ lọc

  • Tất cả trạng thái: Là danh sách tất cả các đặt chỗ
  • Chờ xác nhận: Là trạng thái các lịch Đặt Chỗ được khách hàng vừa đặt lịch trên cửa hàng trực tuyến, ứng dụng di động đang chờ xác nhận lịch hẹn. Khi lịch hẹn được xác nhận trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật sang Đã xác nhận
  • Đã xác nhận: Là trạng thái các lịch Đặt Chỗ được chủ shop nhận thông báo và xác nhận thành công để thông báo lịch hẹn cho khách hàng
  • Đã hoàn tất: Là trạng thái của những lịch Đặt Chỗ đã được shop phục vụ cho khách thành công
  • Đã hủy: Là trạng thái những lịch Đặt Chỗ bị hủy

Mã đặt chỗ: Là mã định danh của những lịch đặt chỗ

Tên dịch vụ: là tên dịch vụ được chủ shop nhập thông tin lên website, mobile app

Trạng thái: Trạng thái của đơn đặt chỗ (chờ xác nhận, đã xác nhận, đã hoàn tất, đã hủy)

Ngày giờ đến: là thời gian khách hàng chọn đặt hẹn sử dụng dịch vụ

Tên khách hàng: là tên khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ đặt lịch

Mã vạch khách hàng: Mã vạch khách hàng nếu khách đã đăng ký thành viên

Số lượng: là số lượng người sử dụng dịch vụ, số người đi theo cùng để sử dụng đặt lịch dịch vụ

Tổng: là tổng hóa đơn của dịch vụ đặt chỗ

Cách xem danh sách đặt chỗ

 

Sau khi xem danh sách đặt chỗ, bạn có thể tìm kiếm thông tin khách hàng đã đặt chỗ để quản lý tốt hơn

Tham Khảo: Tìm Thông Tin Đặt Chỗ