Xem Danh Sách Dịch Vụ

Khi chủ shop, người bán muốn xem một danh sách dịch vụ mình đã đăng tải hoặc nhập dữ liệu lên phần Quản lý dịch vụ để có thể xem một cách trực quan nhất. Đồng thời có thể cập nhật thêm những thông tin cần thiết về nội dung mô tả, giá, dịch vụ, trạng thái hoạt động của dịch vụ,…

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Tất Cả Dịch Vụ

                                                                             Giao diện danh sách dịch vụ trong phần Quản lý dịch vụ sẽ bao gồm:

 

 • Quản lý dịch vụ: Thể hiện rõ số lượng sản phẩm dịch vụ chủ shop đã đăng.
 • Ô tìm kiếm: Nơi chủ shop có thể nhanh chóng tìm lại những dịch vụ đã đăng tải.
 • Ảnh đại diện: Nơi hiển thị ảnh dịch vụ đầu tiên trong phần Hình ảnh hiển thị.
 • Tên dịch vụ: Tên dịch vụ shop đã nhập trong phần thông tin dịch vụ.
 • Trạng thái: Hiển thị trạng thái hiện tại của dịch vụ.
 • Tác vụ: Giúp người bán có thể nhanh chóng thao tác, chỉnh sửa, cập nhật thêm thông tin.
 • Tất cả trạng thái: Giúp chủ shop lọc ra được danh sách những dịch vụ theo trạng thái.
 • Đang bán: Trạng thái dịch vụ đang hiển thị (Được kích hoạt).
 • Đã ngừng bán: Trạng thái dịch vụ đang ẩn (Vô hiệu hóa).
 • Đang lỗi: Trạng thái dịch vụ chưa thể đăng được vì chưa thỏa những điều kiện của hệ thống, hoặc thiếu thông tin chi tiết.
 • Tất cả bộ sưu tập: Giúp chủ shop lọc ra được những dịch vụ theo cùng một nhóm đặc điểm chủ shop đã phân loại trong cùng một Bộ sưu tập nào đó.
 • Tạo dịch vụ: Nơi giúp chủ shop thao tác tạo dịch vụ mới trong phần Quản lý dịch vụ.

 

Xem thêm: Tạo dịch vụ