Xem Dịch Vụ


để có thể xem Khi chủ shop, người bán muốn xem một danh sách dịch vụ mình đã đăng tải hoặc nhập dữ liệu lên phần Quản lý dịch vụ một cách trực quan nhất, cập nhật thêm những thông tin cần thiết về nội dung mô tả, giá, dịch vụ, trạng thái hoạt động của dịch vụ,… Người bán có thể xem hướng dẫn tại đây

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Tất Cả Dịch Vụ

Giao diện danh sách dịch vụ trong phần Quản lý dịch vụ sẽ bao gồm:

Quản lý dịch vụ: Thể hiện rõ số lượng sản phẩm dịch vụ chủ shop đã đăng

Ô tìm kiếm: Nơi chủ shop có thể nhanh chóng tìm lại những dịch vụ đã đăng tải

Ảnh đại diện: Nơi hiển thị ảnh dịch vụ đầu tiên trong phần Hình ảnh hiển thị

Tên dịch vụ: Tên dịch vụ shop đã nhập trong phần thông tin dịch vụ

Trạng thái: Hiển thị trạng thái hiện tại của dịch vụ

Tác vụ: Giúp người bán có thể nhanh chóng thao tác, chỉnh sửa, cập nhật thêm thông tin

Tất cả trạng thái: Giúp chủ shop lọc ra được danh sách những dịch vụ theo trạng thái

Đang bán: Trạng thái dịch vụ đang hiển thị ( Được kích hoạt )

Đã ngừng bán: Trạng thái dịch vụ đang ẩn ( Vô hiệu hóa )

Đang lỗi: Trạng thái dịch vụ chưa thể đăng được vì chưa thỏa những điều kiện của hệ thống, hoặc thiếu thông tin chi tiết

Tất cả bộ sưu tập: Giúp chủ shop lọc ra được những dịch vụ theo cùng một nhóm đặc điểm chủ shop đã phân loại trong cùng một Bộ sưu tập nào đó

Tạo dịch vụ: Nơi giúp chủ shop thao tác tạo dịch vụ mới trong phần Quản lý dịch vụ

Bước tiếp theo: Bạn có thể xem thêm một số bài viết và dịch vụ tại đây