Xem Giao Diện Chính Website

Giao diện website là nơi mà khi khách hàng của bạn truy cập vào sẽ thấy được toàn bộ những sản phẩm, dịch vụ, những banner của các chương trình ưu đãi khuyến mãi, những bộ sưu tập trong shop của bạn.

Click vào đường link của shop bạn (https://mkaudio.gosell.vn/) là có thể xem giao diện hiện tại shop đang thiết lập, giao diện vừa vào shop là trang cửa hàng hay còn gọi là Storefront Web.

Thiết kế giao diện website

Đường link để truy cập vào trang web luôn hiển thị phía trên của trình quản lý.

Xem giao diện trang web của mình để kiểm tra những nội dung đã đủ chưa, bố cục đã được sắp xếp hợp lý chưa? Đây cũng chính là giao diện sẽ hiển thị với khách hàng, vì thế người bán cần thường xuyên xem để kiểm tra nhé!

Tham Khảo: Thiết Kế / Chỉnh Sửa Giao Diện Đặt Dịch Vụ ( Website )