XEM LỊCH SỬ NHẬP HÀNG

Khi nhập hàng bạn cũng cần kiểm tra các thông tin về nhà cung cấp, số lượng hàng đã nhập để so sánh với tiến độ bán hàng, nhờ đó có kế hoạch, chiến lược nhập kho và bán hàng hiệu quả.

Biết được những vấn đề đó, chúng tôi đã cập nhật tính năng mới cho phép người bán xem lại được lịch sử nhập hàng. 

Cách xem lịch sử các đơn hàng đã nhập kho

Bước 1: Từ giao diện quản lý của GoSELL, chọn > Sản Phẩm

Xem Lịch Sử Đơn Nhập Hàng 1

Bước 2: Trong danh mục Sản Phẩm, chọn > Nhập Hàng

Xem Lịch Sử Đơn Nhập Hàng 2

Bước 3: Sau khi truy cập, bạn sẽ nhìn thấy các đơn hàng đã nhập được liệt kê như sau

Xem Lịch Sử Đơn Nhập Hàng 3

  • Mã Nhập Hàng: mã bạn tạo hoặc hệ thống tự tạo khi lập đơn
  • Tên Nhà Cung Cấp: tên đơn vị hoặc cá nhân cung cấp hàng hóa
  • Chi Nhánh: hàng sẽ được nhập về chi nhánh nào
  • Trạng Thái: tiến trình nhận hàng từ nhà cung cấp
  • Kho Hàng: theo dõi đã nhập kho chưa
  • Tổng Tiền: tiền đơn nhập hàng
  • Người Tạo Đơn: quản lý hoặc nhân viên nào đã tạo đơn
  • Ngày Tạo Đơn: thời gian lập đơn nhập hàng

Ngoài ra, bạn có thể click chọn từng đơn để xem chi tiết hơn. Những thông tin này sẽ có ích khi bạn cần đối chiếu so sánh, đánh giá các nhà cung cấp, đánh giá hiệu suất kinh doanh. Điều này cũng đóng góp không nhỏ khi bạn cần lên các kế hoạch liên quan đến ngân sách, bán hàng, … trong tương lai.