Hướng dẫn cách xem đánh giá sản phẩm, nhận xét của khách hàng

 

Chủ Shop có thể quản lý những bình luận, xem đánh giá các sản phẩm từ khách hàng mua hàng trên cửa hàng trực tuyến, ứng dụng bán hàng trên di động

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Sản Phẩm, chọn Đánh Giá Sản Phẩm

GoSELL

Cách xem nhận xét, đánh giá sản phẩm trên website

Giao Diện Quản Lý Đánh Giá Sản Phẩm sẽ hiện ra những đánh giá sản phẩm mới nhất hiển thị trên đầu danh sách đánh giá, gồm các thông tin sau:

  • Ảnh Đại Diện: Ảnh hiển thị sản phẩm được khách hàng đánh giá
  • Tên Sản Phẩm: Sản phẩm vừa được nhận xét từ khách hàng
  • Xếp hạng: Khách hàng có thể xếp hạng sản phẩm từ 1 sao đến 5 sao
  • Đánh Giá: Nội dung nhận xét, đánh giá từ khách hàng
  • Tên Khách Hàng: Tên khách hàng nhận xét đánh giá sản phẩm vừa đặt hàng
  • Ngày Tạo: Ngày khách hàng đánh giá sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến
  • Thao Tác: Khi chủ shop click vào nút ở phần thao tác sẽ trỏ đến nơi sản phẩm được đánh giá trên cửa hàng trực tuyến

Bước 3: Click vào đánh giá sản phẩm muốn hiển thị

Cách xem nhận xét, đánh giá sản phẩm trên website

Bước 4: Xem lại những đánh giá sản phẩm từ khách hàng

Cách xem nhận xét, đánh giá sản phẩm trên website

Tham Khảo: Viết Nhận Xét Sản Phẩm Trên Website