Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Khi người bán muốn ngưng hoặc xóa thông tin hoàn toàn ra khỏi Bộ sưu tập để phần Quản lý Bộ sưu tập sản phẩm gọn gàng và sắp xếp tiện lợi hơn thì hãy thao tác theo những bước dưới đây :

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Sản Phẩm, Chọn Bộ Sưu Tập

Bước 3: Chọn vào ô Tìm Kiếm, phần “ Tìm theo tên bộ sưu tập sản phẩm”

  

Bước 4: Nhập đầy đủ Tên Bộ Sưu Tập Sản Phẩm có dấu để tìm chính xác Bộ Sưu Tập Sản Phẩm bạn muốn xóa

Ví dụ: Bạn muốn xóa một trong những Bộ sưu tập sản phẩm áo thun, thì bạn nhập “ bộ sưu tập áo thun “ hoặc “ Bộ sưu tập áo thun “

Bước 5: Click vào Bộ sưu tập sản phẩm trong danh sách đã tìm hoặc trong danh sách Bộ sưu tập sản phẩm

Bước 6: Click vào nút icon Xóa

Bước 7: Xác nhận bạn có đồng ý xóa Bộ sưu tập sản phẩm này không

Click vào Hủy nếu không muốn xóa

Click vào OK nếu xác nhận xóa Bộ sưu tập sản phẩm

Bước 8: Hoàn tất việc xóa Bộ sưu tập sản phẩm

Bước tiếp theo: Xem thêm những bài viết ở phần sản phẩm tại đây