Xóa Dịch Vụ


Chủ shop, người bán nếu đã hoạt động trong thời gian dài và có một số dịch vụ không còn hoạt động nữa, chủ shop muốn thao tác xóa đi dịch vụ ngưng dịch vụ khỏi danh sách dịch vụ trong phần Quản lý dịch vụ thì hướng dẫn này sẽ giúp ích cho bạn biết cách thao tác xóa dịch vụ nhanh chóng

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home)

Bước 2: Click vào mục Sản phẩm, Chọn Tất Cả Dịch Vụ

Bước 3: Chọn dịch vụ bạn muốn xóa trong danh sách dịch vụ ở phần Quản lý dịch vụ 

Bước 4: Click vào Icon để xóa dịch vụ

Bước 5: Click vào OK để xác nhận xóa dịch vụ

Click vào Hủy để hủy thao tác xóa dịch vụ tạm ngưng

Bước 6: Hoàn tất xóa dịch vụ, Click vào Đóng

Bạn có thể xem thêm một số bài viết và dịch vụ tại đây