Xóa Sản Phẩm


 

Khi người bán muốn ngưng hoặc xóa thông tin hoàn toàn ra khỏi kho hàng để phần Quản lý sản phẩm gọn gàng và sắp xếp tiện lợi hơn thì hãy thao tác theo những bước dưới đây.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Sản Phẩm, Chọn Tất Cả Sản Phẩm

Bước 3:  Chọn vào ô tìm kiếm, phần  “ Tìm theo tên sản phẩm “

  

Bước 4: Nhập đầy đủ tên sản phẩm có dấu để tìm chính xác sản phẩm bạn muốn xóa

GoSell

Ví dụ: Bạn muốn xóa một trong những sản phẩm áo thun, thì bạn nhập “ áo thun “ hoặc “ Áo thun “

Bước 5: Click vào sản phẩm trong danh sách đã tìm hoặc trong danh sách sản phẩm

Bước 6: Click vào nút Xóa

Bước 7: Xác nhận bạn có đồng ý xóa sản phẩm này không

Click vào Hủy nếu không muốn xóa

Click vào OK nếu xác nhận xóa sản phẩm

Bước 8: Hoàn tất việc xóa sản phẩm

Bước tiếp theo: Xem thêm những bài viết ở phần sản phẩm tại đây