Xóa Sản Phẩm

Khi người bán muốn ngưng hoặc xóa thông tin hoàn toàn ra khỏi kho hàng để phần Quản lý sản phẩm gọn gàng và sắp xếp tiện lợi hơn thì hãy thao tác theo những bước dưới đây. Sau khi xóa sản phẩm, sản phẩm sẽ không còn hiển thị trong kho quản lý sản phẩm, các sản phẩm đang hiển thị trên Website và Mobile App sẽ không còn hiển thị, đồng thời khi nhân viên bán hàng tìm trên ứng dụng GoSELLER cũng không thể tìm được sản phẩm vì sản phẩm không còn tồn tại.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard

Bước 2: Click vào mục Sản Phẩm, Chọn Tất Cả Sản Phẩm

Bước 3:  Chọn vào ô tìm kiếm, phần  “ Tìm theo tên sản phẩm “

  

Bước 4: Nhập đầy đủ tên sản phẩm có dấu để tìm chính xác sản phẩm bạn muốn xóa

GoSell

Ví dụ: Bạn muốn xóa một trong những sản phẩm áo thun, thì bạn nhập “ áo thun “ hoặc “ Áo thun “

Bước 5: Click vào sản phẩm trong danh sách đã tìm hoặc trong danh sách sản phẩm

Bước 6: Click vào nút Xóa

Bước 7: Xác nhận bạn có đồng ý xóa sản phẩm này không

Click vào Hủy nếu không muốn xóa

Click vào OK nếu xác nhận xóa sản phẩm

Bước 8: Hoàn tất việc xóa sản phẩm