Cách Xóa Thẻ Khách Hàng Trên Ứng Dụng GoSELL

Người bán có thể xóa đi, hoặc loại bỏ những thẻ đã gắn cho những khách hàng của mình trong danh sách khách hàng. Khi xóa đi những thẻ khách hàng đã nằm trong phân loại thì sẽ tự động loại ra những nhóm khách hàng bạn đã phân loại trước đó.

Nếu bạn muốn xóa thẻ khách hàng, hãy thực hiện theo những bước sau đây:

Hướng Dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard

Trang quản trị của GoSELL
Trang quản trị của GoSELL

Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Tất Cả Khách Hàng

Chọn mục Tất cả khách hàng trong mục khách hàng
Chọn mục Tất cả khách hàng trong mục khách hàng

Bước 3: Tìm kiếm bằng tên hoặc số điện thoại khách hàng ở phần ô Tìm kiếm

"Tìm

Bước 4: Click vào thông tin khách hàng bạn muốn xóa thẻ khách trong phần Danh sách khách hàng bạn đã tìm

Chú ý phần Thẻ trong trình ứng dụng
Chú ý phần Thẻ trong trình ứng dụng

Bước 5: Nhấp vào dấu x ở phần Thẻ để xóa đi thẻ khách hàng của bạn

Click dấu X ở thẻ muốn xóa
Click dấu X ở thẻ muốn xóa

 

Bước 6: Click vào nút Lưu để hoàn tất việc xóa thẻ của khách hàng

"<yoastmark

 

Xem thêm: Hướng dẫn tạo thẻ khách hàng trên GoSELL