Xuất Danh Sách Đơn Hàng


Mỗi khi hết tuần, bạn muốn xem lại tổng những đơn hàng đến từ nguồn bán hàng cửa hàng trực tuyến, website, mobile app chỉ trong một vài thao tác, GoSELL sẽ giúp bạn nhanh chóng xuất ra tệp tin danh sách các đơn hàng theo điều kiện lọc mong muốn của bạn

Hướng dẫn:

Sau mỗi khoảng thời gian người bán, chủ shop muốn xem lại tổng quan và đối soát tài chính bên kế toán, kinh doanh, người bán có thể xuất toàn bộ đơn hàng theo mong muốn của mình

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Click vào mục Đơn Hàng, Lọc ra danh sách những đơn hàng muốn xuất

Bước 3: Click vào nút Xuất

  

Bước 4: Click vào OK để xác nhận tiến hành xuất tập tin danh sách những đơn hàng đã lọc bằng file CSV

Bước 5: Chọn thư mục để lưu về máy

Bước 6: Mở file tập tin vừa tải về máy tính để xem chi tiết