Hướng Dẫn Xuất Danh Sách Sản Phẩm Trong GoSELL

Xuất danh sách ra file excel giúp bạn có thể tải về toàn bộ dữ liệu về hàng hóa về thiết bị máy tính để tiện lợi trong việc kiểm tra, đối soát hàng hóa trong kho.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home )

Bước 2: Chọn mục Sản Phẩm ở cột danh mục bên trái, Click vào nút Xuất danh sách ở bên tay phải

Xuất danh sách  ra excel

Bước 3: Người bán có thể chọn dưới định dạng Excel .xlsx hoặc định dạng CSV .csv

Xuất danh sách ra excel

 

Bước 4: Click Xuất để hoàn tất xuất tập tin về máy tính, chọn thư mục lưu tệp dữ liệu

Bước 7: Click vào tệp tin để xem danh sách vừa xuất

Tham Khảo: Nhập danh sách sản phẩm