Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

Khi chủ shop muốn bảo toàn thông tin dữ liệu khách hàng của mình, chủ shop có thể xuất danh sách thông tin khách hàng hoặc tải về toàn bộ dữ liệu thông tin khách hàng từ cửa hàng về máy tính.

Yêu cầu: Phải có ít nhất 1 thông tin dữ liệu khách hàng trên cửa hàng.

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/login)

man hinh dang nhap

Bước 2: Chọn vào phần Khách Hàng, click vào Tất Cả Khách Hàng

Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

Bước 3: Click vào nút Xuất để hoàn tất tải danh sách về máy tính

Tham Khảo: Phân Biệt Tài Khoản Thông Tin Khách Hàng Và Tài Khoản Người Dùng

Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng từ nhiều kênh bán khác nhau về cùng một hệ thống quản trị. Bạn sẽ dễ dàng quản lý và phân nhóm khách hàng theo cùng tiêu chí để phục vụ việc chăm sóc khách hàng, thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả.

Leave a Reply