Tạo Cộng Tác Viên Đại Lý Affiliate Reseller

Tạo Cộng Tác Viên Đại Lý Affiliate Reseller

Affiliate Reseller là một trong hai hình thức làm Affiliate mà chủ shop có triển khai khi sử dụng GoSELL. Tính năng này giúp bạn xây dựng hệ thống đại lý cộng tác viên bán hàng chuyên nghiệp. Với Affiliate … Continued
Chuyển sản phẩm cho Đại Lý Affiliate Reseller

Chuyển sản phẩm cho Đại Lý Affiliate Reseller

Affiliate là một trong những tính năng tiêu biểu mà GoSELL cập nhật trong phiên bản 3.2, bao gồm 2 hình thức: Affiliate Dropship và Affiliate Reseller. Với hình thức Reseller, một trong các hoạt động thường xuyên chủ shop … Continued
Hướng Dẫn Tạo Chính Sách Affiliate Theo Sản Phẩm

Hướng Dẫn Tạo Chính Sách Affiliate Theo Sản Phẩm

Affiliate là tính năng được GoSELL cập nhật tại phiên bản 3.2. Trong đó, chính sách Affiliate theo sản phẩm được xem là giải pháp giúp chủ shop nắm bắt hiệu quả hoạt động của cộng tác viên, dễ dàng … Continued
Hướng Dẫn Tạo Chính Sách Affiliate Tất Cả Sản Phẩm

Hướng Dẫn Tạo Chính Sách Affiliate Tất Cả Sản Phẩm

Tính năng Affiliate được GoSELL cập nhật tại phiên bản 3.2 cho phép chủ shop tạo chính sách Affiliate theo tất cả sản phẩm. Đây là cách trả lợi nhuận cho CTV với cùng một mức chiết khấu ở mọi … Continued