Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ

Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ

Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ Bạn muốn tìm lại những Bộ sưu tập Sản phẩm, Dịch vụ bạn đã tạo trong vô vàn Bộ sưu tập được đăng tải lên phần Quản lý Bộ sưu tập, … Continued
Xóa Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Xóa Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Xóa Bộ Sưu Tập Dịch Vụ Khi người bán muốn ngưng hoặc xóa thông tin hoàn toàn ra khỏi Bộ sưu tập để phần Quản lý Bộ sưu tập dịch vụ gọn gàng và sắp xếp tiện lợi hơn thì … Continued
Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ

Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ

Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ Khi chủ shop, người bán muốn xem danh sách Bộ sưu tập sản phẩm, dịch vụ mình đã đăng tải hoặc nhập dữ liệu lên trình quản lý bán hàng để có thể … Continued
Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm Sau khi đã đăng tải nhập thông tin lên kho hàng. hoặc đã kinh doanh một thời gian, nếu bạn muốn thay đổi hoặc thêm thông tin cho Bộ sưu tập sản phẩm … Continued
Tạo Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Tạo Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Tạo Bộ Sưu Tập Sản Phẩm Khi kinh doanh offline, người bán có nhiều mặt hàng giống nhau và có cùng một đặc điểm; người bán muốn tạo ra những nhóm sản phẩm để giúp cho khách hàng dễ dàng … Continued
Tạo bộ sưu tập sản phẩm theo giá bán

Tạo bộ sưu tập sản phẩm theo giá bán

Tạo bộ sưu tập sản phẩm theo giá bán Tạo bộ sưu tập sản phẩm theo giá bán giúp cho khách hàng của bạn sẽ dễ dàng lựa chọn những sản phẩm trong cùng một mức giá như 29K, 49K, … Continued
Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Cách Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm Khi người bán muốn ngưng hoặc xóa thông tin hoàn toàn ra khỏi Bộ sưu tập để phần Quản lý Bộ sưu tập sản phẩm gọn gàng và sắp xếp tiện lợi hơn … Continued
Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Bộ Sưu Tập Dịch Vụ GoWEB Bộ sưu tập dịch vụ GoWEB là một nhóm những dịch vụ có cùng một đặc điểm giúp cho khách hàng dễ tìm kiếm theo nhu cầu mong muốn, sở thích và nhiều lựa … Continued
Xóa Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Xóa Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Xóa Bộ Sưu Tập Dịch Vụ Khi người bán muốn ngưng hoặc xóa thông tin hoàn toàn ra khỏi Bộ sưu tập để phần Quản lý Bộ sưu tập dịch vụ gọn gàng và sắp xếp tiện lợi hơn thì … Continued
Thông Báo Khách Hàng Bộ Sưu Tập Mới, Ưu Đãi

Thông Báo Khách Hàng Bộ Sưu Tập Mới, Ưu Đãi

Thông Báo Khách Hàng Bộ Sưu Tập Mới, Ưu Đãi Bạn muốn thông báo cho khách hàng của mình về bộ sưu tập sản phẩm mới, sản phẩm ưu đãi của tháng, dịch vụ ưu đãi nhiều người sử dụng … Continued