Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập

Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập

Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập Nếu chủ shop muốn khách hàng dễ dàng tìm thấy những dịch vụ có cùng một đặc điểm và thuộc tính cho khách hàng dễ tìm kiếm những sản phẩm giống nhau thì … Continued
Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ

Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ

Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ Khi chủ shop, người bán muốn xem danh sách Bộ sưu tập sản phẩm, dịch vụ mình đã đăng tải hoặc nhập dữ liệu lên trình quản lý bán hàng để có thể … Continued
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm Bộ sưu tập Sản phẩm là một nhóm những sản phẩm có cùng một đặc điểm giúp cho khách hàng dễ tìm kiếm theo nhu cầu mong muốn, sở thích và nhiều lựa chọn hơn … Continued
Tạo Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Tạo Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Tạo Bộ Sưu Tập Sản Phẩm Khi kinh doanh offline, người bán có nhiều mặt hàng giống nhau và có cùng một đặc điểm; người bán muốn tạo ra những nhóm sản phẩm để giúp cho khách hàng dễ dàng … Continued
Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm Sau khi đã tạo bộ sưu tập và đăng tải nhập thông tin lên kho hàng hoặc đã kinh doanh một thời gian, nếu bạn muốn thay đổi hoặc thêm thông tin cho … Continued
Thêm Sản Phẩm Vào Bộ Sưu Tập

Thêm Sản Phẩm Vào Bộ Sưu Tập

Thêm Sản Phẩm Vào Bộ Sưu Tập Người bán muốn thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm có cùng đặc điểm trong Bộ sưu tập sản phẩm đã tạo sẵn để dễ dàng cho khách hàng biết được thêm những … Continued
Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Cách Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm Khi người bán muốn ngưng hoặc xóa thông tin hoàn toàn ra khỏi Bộ sưu tập để phần Quản lý Bộ sưu tập sản phẩm gọn gàng và sắp xếp tiện lợi hơn … Continued
Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Bộ Sưu Tập Dịch Vụ GoWEB Bộ sưu tập dịch vụ GoWEB là một nhóm những dịch vụ có cùng một đặc điểm giúp cho khách hàng dễ tìm kiếm theo nhu cầu mong muốn, sở thích và nhiều lựa … Continued
Tạo Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Tạo Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Tạo Bộ Sưu Tập Dịch Vụ Khi kinh doanh offline, người bán có nhiều mặt hàng giống nhau và có cùng một đặc điểm; người bán muốn tạo ra những nhóm sản phẩm để giúp cho khách hàng dễ dàng … Continued
Cập Nhật Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Cập Nhật Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Cách Cập Nhật Bộ Sưu Tập Dịch Vụ  Sau khi đã đăng tải nhập thông tin Bộ sưu tập Dịch vụ lên phần Quản lý Bộ sưu tập Dịch vụ, nếu bạn muốn thay đổi hoặc thêm thông tin gì hãy cập nhật … Continued