Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập

Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập

Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập Khi khách hàng truy cập vào shop online của bạn để tìm kiếm dịch vụ muốn sử dụng, đây là một cơ hội tốt để bán và tiếp thị các dịch vụ liên … Continued
Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ

Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ

Xem Bộ Sưu Tập Sản Phẩm/Dịch Vụ Khi chủ shop, người bán muốn xem danh sách Bộ sưu tập sản phẩm, dịch vụ mình đã đăng tải hoặc nhập dữ liệu lên trình quản lý bán hàng để có thể … Continued
Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Bộ Sưu Tập Sản Phẩm BST sản phẩm là một nhóm những sản phẩm có cùng một đặc điểm giúp cho khách hàng dễ tìm kiếm theo nhu cầu mong muốn, sở thích và nhiều lựa chọn hơn khi mua … Continued
Tạo Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Tạo Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Tạo Bộ Sưu Tập Sản Phẩm Khi kinh doanh offline, người bán có nhiều mặt hàng giống nhau và có cùng một đặc điểm; người bán muốn tạo ra những nhóm sản phẩm để giúp cho khách hàng dễ dàng … Continued
Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Cập Nhật Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Sau khi đã tạo BST mà có nhu cầu điều chỉnh mới, nhà bán hàng (SELLER) có thể tiến hành cập nhật mới bộ sưu tập. Chi tiết về cách thực hiện được chúng tôi hướng dẫn ngay dưới đây. Mới … Continued
Thêm Sản Phẩm Vào Bộ Sưu Tập

Thêm Sản Phẩm Vào Bộ Sưu Tập

Người bán có thể thêm sản phẩm vào nhóm sản phẩm có cùng đặc điểm trong Bộ sưu tập sản phẩm đã tạo sẵn để dễ dàng cho khách hàng biết được thêm những sản phẩm mới trong một bộ … Continued
Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm

Cách Xóa Bộ Sưu Tập Sản Phẩm Khi người bán muốn ngưng bán hoặc xóa hoàn toàn thông tin của một bộ sưu tập ra khỏi Bộ sưu tập để phần Quản lý Bộ sưu tập sản phẩm gọn gàng … Continued
Tạo Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Tạo Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Tạo Bộ Sưu Tập Dịch Vụ Khi kinh doanh offline, người bán có nhiều mặt hàng giống nhau và có cùng một đặc điểm; người bán muốn tạo ra những nhóm sản phẩm để giúp cho khách hàng dễ dàng … Continued
Cập Nhật Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Cập Nhật Bộ Sưu Tập Dịch Vụ

Cách Cập Nhật Bộ Sưu Tập Dịch Vụ  Sau khi đã đăng tải nhập thông tin Bộ sưu tập Dịch vụ lên phần Quản lý Bộ sưu tập Dịch vụ, nếu bạn muốn thay đổi hoặc thêm thông tin gì hãy cập nhật … Continued
Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ

Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ

Cách Tìm Bộ Sưu Tập Sản Phẩm / Dịch Vụ Bạn muốn tìm lại những Bộ sưu tập Sản phẩm, Dịch vụ bạn đã tạo trong vô vàn Bộ sưu tập được đăng tải lên phần Quản lý Bộ sưu … Continued