Hướng dẫn kích hoạt tính năng Tổng Đài

Hướng dẫn kích hoạt tính năng Tổng Đài

Hướng dẫn kích hoạt tính năng Tổng Đài Điều kiện: Bạn cần sử dụng một trong các sản phẩm của GoSELL như: GoWEB, GoAPP, GoPOS, GoLEAD mới có thể kích hoạt được tính năng tổng đài Bước 1: Vào Trang … Continued
Hướng dẫn phân quyền số thuê bao cho nhân viên telesales

Hướng dẫn phân quyền số thuê bao cho nhân viên telesales

Hướng dẫn phân quyền số thuê bao cho nhân viên telesales Mỗi số máy nhánh thuê bao đã đăng ký trên tài khoản GoSELL muốn thực hiện cuộc gọi, người bán cần phải phân quyền thuê bao đó cho nhân … Continued
Hướng dẫn tạo thêm tài khoản nhân viên telesales

Hướng dẫn tạo thêm tài khoản nhân viên telesales

Hướng dẫn tạo thêm tài khoản nhân viên telesales Bước 1: Đăng Nhập vào Trang Quản Trị GoSELL Bước 2: Click Cài Đặt, Chọn Quản Lý Nhân Viên Bước 3: Chọn nút Thêm Nhân Viên Bước 4: Nhập họ tên, … Continued
Hướng dẫn chia số điện thoại cho nhân viên telesales

Hướng dẫn chia số điện thoại cho nhân viên telesales

Hướng dẫn chia đầu số tổng đài cho nhân viên telesales Điều kiện:  Đã kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL. Nhân viên được phân công phụ trách chăm sóc phải có tài khoản … Continued
Hướng dẫn nghe lại ghi âm cuộc gọi

Hướng dẫn nghe lại ghi âm cuộc gọi

Hướng dẫn nghe lại ghi âm cuộc gọi Điều kiện: Đã thực hiện cuộc gọi thành công đến khách hàng Bước 1: Vào Trang Quản Trị, Click Lịch Sử Cuộc Gọi (Menu Tổng Đài). Bước 2: Chọn hoặc lọc ra … Continued
Hướng dẫn xem lại lịch sử các cuộc gọi

Hướng dẫn xem lại lịch sử các cuộc gọi

Hướng dẫn xem lại lịch sử các cuộc gọi Điều kiện: Đã kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL. Lịch sử cuộc gọi sẽ ghi lại tổng các cuộc gọi đã thực hiện: 1/ … Continued
Hướng dẫn lọc danh sách cuộc gọi

Hướng dẫn lọc danh sách cuộc gọi

Hướng dẫn lọc danh sách cuộc gọi Điều kiện: Đã kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL. Người bán có thể lọc từ lịch sử cuộc gọi danh sách các cuộc gọi đã thực … Continued