Hướng dẫn đặt giá dịch vụ

Hướng dẫn đặt giá dịch vụ

Đặt Giá Dịch Vụ Khi người bán, chủ shop muốn khách hàng biết về giá dịch vụ để thanh toán trực tuyến trên cửa hàng thông qua ứng dụng di động, website thì phải sử dụng tính năng đặt giá … Continued