Xem Nhận Xét, Đánh Giá Sản Phẩm

Xem Nhận Xét, Đánh Giá Sản Phẩm

Hướng dẫn cách xem đánh giá sản phẩm, nhận xét của khách hàng   Chủ Shop có thể quản lý những bình luận, xem đánh giá các sản phẩm từ khách hàng mua hàng trên cửa hàng trực tuyến, ứng … Continued
Viết Nhận Xét Sản Phẩm Trên Website

Viết Nhận Xét Sản Phẩm Trên Website

Cách Viết Nhận Xét Sản Phẩm Trên Website Tính năng nhận xét sản phẩm trên website giúp cho khách hàng có thể nhận xét, viết bình luận bên dưới sản phẩm để đóng góp về chất lượng dịch vụ, sản phẩm tốt … Continued
Đánh Giá Sản Phẩm, Bình Chọn 5 Sao Trên Website

Đánh Giá Sản Phẩm, Bình Chọn 5 Sao Trên Website

Đánh Giá Sản Phẩm, Bình Chọn 5 Sao Trên Website Tính năng đánh giá sản phẩm, bình chọn 5 sao sẽ giúp cho những khách hàng mới xem qua những nhận xét, bình luận của những khách hàng đã đặt … Continued