Tạo Danh Mục Mới

Tạo Danh Mục Mới

Tạo Danh Mục Mới Với tính năng tạo danh mục người bán có khả năng tạo mới hoặc quản lý menu / danh mục website, mobile App hiển thị theo cách mình muốn dựa vào các Trang và các Bộ … Continued
Cập Nhật Danh Mục

Cập Nhật Danh Mục

Cập Nhật Danh Mục Với tính năng này người bán có khả năng cập nhật lại hoặc quản lý menu / danh mục website, Mobile App hiển thị theo cách mình muốn dựa vào các Trang và các Bộ sưu … Continued
Xóa Danh Mục

Xóa Danh Mục

Xóa Danh Mục Khi người bán muốn xóa những danh mục cũ để phần Quản lý danh mục gọn gàng và sắp xếp tiện lợi thì hãy thao tác theo những bước dưới đây Hướng dẫn:   Bước 1: Đăng nhập … Continued
Tạo Thanh Menu Mới

Tạo Thanh Menu Mới

Tạo Thanh Menu Mới Với tính năng này người bán có khả năng tạo mới hoặc quản lý menu / danh mục website, Mobile App hiển thị theo cách mình muốn dựa vào các Trang và các Bộ sưu tập … Continued
Cập Nhật Thanh Menu

Cập Nhật Thanh Menu

Cập Nhật Thanh Menu Với tính năng này người bán có khả năng cập nhật lại hoặc quản lý menu / danh mục website, Mobile App hiển thị theo cách mình muốn dựa vào các Trang và các Bộ sưu … Continued
Xóa Thanh Menu

Xóa Thanh Menu

Xóa Thanh Menu Khi người bán muốn xóa những menu đang hiển thị, chỉ cần chọn phần Danh mục khác trong giao diện ở phần Tùy chỉnh Hướng dẫn: Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home ) Bước … Continued