Xem Danh Sách Đặt Chỗ

Xem Danh Sách Đặt Chỗ

Xem Danh Sách Đặt Chỗ Ở phần Quản lý đặt chỗ người bán, chủ shop có thể xem, thao tác, xử lý xác nhận, quản lý tất cả lịch đặt chỗ diễn ra, được đặt hẹn trên các cửa hàng … Continued
Tìm Thông Tin Đặt Chỗ

Tìm Thông Tin Đặt Chỗ

Tìm Thông Tin Đặt Chỗ Bạn muốn tìm kiếm thông tin khách hàng hoặc lịch hẹn đặt chỗ một cách nhanh nhất để xác nhận lịch đặt hẹn dịch vụ cho rất nhiều khách hàng, hãy cùng xem qua hướng … Continued
Xử lý đặt chỗ trên ứng dụng GoSELLER

Xử lý đặt chỗ trên ứng dụng GoSELLER

Hướng dẫn xử lý đặt chỗ trên GoSELLER Khách hàng xử dụng app bán hàng GoSELLER có thể dễ dàng quản lý và xử lý đặt chỗ của khách hàng một cách dễ dàng Quản Lý Đặt Chỗ Đặt Chỗ: … Continued
Quét mã vạch đặt chỗ

Quét mã vạch đặt chỗ

Quét mã vạch đặt chỗ Cách quét mã vạch đặt chỗ giúp người bán nhanh chóng check lịch đặt chỗ khách hàng qua App đặt chỗ bằng cách dùng ứng dụng GoSELLER quét mã vạch đặt chỗ trong thông tin … Continued