Xem Danh Sách Đặt Chỗ

Xem Danh Sách Đặt Chỗ

Cách Xem Danh Sách Đặt Chỗ Ở phần Quản lý đặt chỗ người bán, chủ shop có thể xem danh sách đặt chổ để có thể thao tác, xử lý xác nhận, quản lý tất cả lịch đặt chỗ diễn … Continued
Tìm Thông Tin Đặt Chỗ

Tìm Thông Tin Đặt Chỗ

Tìm Thông Tin Đặt Chỗ Bạn muốn tìm kiếm lịch hẹn của khách một cách nhanh nhất để xác nhận lịch đặt hẹn dịch vụ cho rất nhiều khách hàng, hãy cùng xem qua hướng dẫn tìm thông tin đặt … Continued
Xử Lý Đặt Chỗ Trong Ngày

Xử Lý Đặt Chỗ Trong Ngày

Xử Lý Đặt Chỗ Trong Ngày Bạn muốn lưu lại tất cả những giao dịch từ việc đặt lịch hẹn sử dụng dịch vụ từ khách hàng của mình. Và có thể dễ dàng, thao tác nhanh chóng xử lý … Continued
Xử lý đặt chỗ trên ứng dụng GoSELLER

Xử lý đặt chỗ trên ứng dụng GoSELLER

Hướng dẫn xử lý đặt chỗ trên GoSELLER Khách hàng xử dụng app bán hàng GoSELLER có thể dễ dàng quản lý và xử lý đặt chỗ của khách hàng một cách dễ dàng Quản Lý Đặt Chỗ Đặt Chỗ: … Continued
Quét mã vạch đặt chỗ

Quét mã vạch đặt chỗ

Quét mã vạch đặt chỗ Cách quét mã vạch đặt chỗ giúp người bán nhanh chóng check lịch đặt chỗ khách hàng qua App đặt chỗ bằng cách dùng ứng dụng GoSELLER quét mã vạch đặt chỗ trong thông tin … Continued