Xem Danh Sách Đặt Chỗ

Xem Danh Sách Đặt Chỗ

Cách Xem Danh Sách Đặt Chỗ Ở phần Quản lý đặt chỗ chủ shop, chủ dịch vụ có thể xem danh sách đặt chỗ để có thể thao tác, xử lý xác nhận, quản lý tất cả lịch đặt chỗ … Continued
Tìm Thông Tin Đặt Chỗ

Tìm Thông Tin Đặt Chỗ

Tìm Thông Tin Đặt Chỗ Bạn muốn tìm kiếm lịch hẹn của khách một cách nhanh nhất để xác nhận lịch đặt hẹn dịch vụ cho rất nhiều khách hàng, hãy cùng xem qua hướng dẫn tìm thông tin đặt … Continued
Xử Lý Đặt Chỗ Trong Ngày

Xử Lý Đặt Chỗ Trong Ngày

Xử Lý Đặt Chỗ Trong Ngày Bạn muốn lưu lại tất cả những giao dịch từ việc đặt lịch hẹn sử dụng dịch vụ từ khách hàng của mình. Và có thể dễ dàng, thao tác nhanh chóng xử lý … Continued
Xử lý đặt chỗ trên ứng dụng GoSELLER

Xử lý đặt chỗ trên ứng dụng GoSELLER

Hướng dẫn xử lý đặt chỗ trên GoSELLER Khách hàng xử dụng app bán hàng có thể dễ dàng quản lý và xử lý đặt chỗ trên GoSELLER một cách dễ dàng. Xử Lý Đặt Chỗ Trên GoSELLER Đặt Chỗ … Continued
Quét mã vạch đặt chỗ

Quét mã vạch đặt chỗ

Quét mã vạch đặt chỗ Tạo và ứng dụng mã vạch hợp lý sẽ giúp công việc quản lý bán hàng của bạn nhẹ nhàng, dễ dàng hơn. Nhờ đó người bán sẽ có nhiều thời gian hơn để đầu … Continued
Đặt Chỗ Dịch Vụ Thanh Toán Trả Sau

Đặt Chỗ Dịch Vụ Thanh Toán Trả Sau

Với tính năng, tạo dịch vụ đặt chỗ không cần thanh toán thanh toán, SELLER (người bán hàng) có thể tắt phương thức thanh toán cho dịch vụ. Sau khi tắt, khách hàng có thể đặt chỗ dịch vụ mà … Continued