Tạo Mã Miễn Phí Vận Chuyển

Tạo Mã Miễn Phí Vận Chuyển

Tạo Mã Miễn Phí Vận Chuyển áp dụng cho Website/App Bán Hàng Thương Mại Điện Tử Mã giảm giá sản phẩm sẽ giúp cho bạn tạo ra chiến dịch ưu đãi và thu hút khách hàng cho cửa hàng khi … Continued
Thiết lập giá bán sỉ cho sản phẩm

Thiết lập giá bán sỉ cho sản phẩm

Thiết lập giá bán sỉ cho sản phẩm Thiết lập giá bán sỉ dành cho những đối tượng khách hàng mua nhiều hàng hóa, để họ nhận ưu đãi tốt hơn, từ đó gia tăng tỉ lệ quay lại mua … Continued
Tạo mã giảm giá cho sản phẩm

Tạo mã giảm giá cho sản phẩm

Tạo mã giảm giá cho sản phẩm Mã giảm giá sản phẩm sẽ giúp cho bạn tạo ra chiến dịch ưu đãi và thu hút khách hàng cho cửa hàng. Hướng dẫn: Bước 1: Click vào phần Ưu Đãi Bước … Continued
Các Thành Phần Tạo Ưu Đãi

Các Thành Phần Tạo Ưu Đãi

Các Thành Phần Tạo Ưu Đãi Tùy vào nội dung và chiến dịch ưu đãi của shop, hệ thống quản lý có thể giúp người bán tùy chỉnh tạo ra các chiến dịch ưu đãi khác nhau 1/ Tạo chương … Continued