Chọn Phương Thức Mua Hàng Tại Shop

Chọn Phương Thức Mua Hàng Tại Shop

Chọn Phương Thức Mua Hàng Tại Shop   Yêu cầu: Chủ shop cần phải kích hoạt gói dịch vụ GoPOS để sử dụng tính năng tạo đơn hàng, khi đó nút Tạo Đơn Hàng sẽ được hiển thị trong phần … Continued
Chọn Phương Thức Shop Tự Vận Chuyển

Chọn Phương Thức Shop Tự Vận Chuyển

Chọn Phương Thức Shop Tự Vận Chuyển Bạn muốn tăng thêm lựa chọn cho khách hàng để tiện lợi hơn về mặt thời gian, chi phí giao hàng và chủ động hơn trong việc chuyển giao sản phẩm, dịch vụ … Continued
Tích Hợp Vận Chuyển AhaMove (Website / Mobile App)

Tích Hợp Vận Chuyển AhaMove (Website / Mobile App)

Tích Hợp Vận Chuyển AhaMove ( Website / Mobile App ) Bạn muốn kết nối thêm đối tác giao hàng vận chuyển sản phẩm từ nhà vận chuyển AhaMove để có thêm sự lựa chọn giao hàng bằng phương tiện … Continued
Tích Hợp Vận Chuyển Giao Hàng Việt Nam Post

Tích Hợp Vận Chuyển Giao Hàng Việt Nam Post

Tích Hợp Vận Chuyển Giao Hàng Việt Nam Post Bạn muốn kết nối thêm đối tác giao hàng vận chuyển sản phẩm từ nhà vận chuyển Việt Nam Post, hãy thực hiện từng bước để thiết lập kết nối với … Continued