Cách Đăng Nhập Vào GoSELL

Cách Đăng Nhập Vào GoSELL

Cách Đăng Nhập Vào GoSELL Bạn muốn đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard của Website, Mobile App. Hãy xem hướng dẫn tại đây : Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( https://admin.gosell.vn/login ) Bước 2: Nhập Email vào ô Email Bước 3: Nhập Mật Khẩu vào ô Mật … Continued
Kênh Hỗ Trợ/Giải Đáp Thắc Mắc Khách Hàng

Kênh Hỗ Trợ/Giải Đáp Thắc Mắc Khách Hàng

Kênh Hỗ Trợ/Giải Đáp Thắc Mắc Khách Hàng Quý khách hàng cần sự hỗ trợ từ bộ phận chăm sóc khách hàng GoSELL để xác nhận, kích hoạt tài khoản hay hỗ trợ quý khách về kỹ thuật thiết lập, … Continued
Hướng Dẫn Sử Dụng Tài Liệu GoSELL WIKI

Hướng Dẫn Sử Dụng Tài Liệu GoSELL WIKI

Hướng Dẫn Sử Dụng Tài Liệu GoSELL WIKI TỔNG QUAN Chào mừng bạn đã đến với GoSELL Wiki – Trung Tâm Hướng Dẫn Sử Dụng GoSELL! Để giúp bạn hiểu rõ hơn về nền tảng GoSell và giúp cho bạn … Continued
Tổng Quan Danh Mục GoPOS Wiki

Tổng Quan Danh Mục GoPOS Wiki

Tổng Quan Danh Mục GoPOS Wiki TỔNG QUAN ( 7 ) PHẦN 1 : QUẢN LÝ CỬA HÀNG ONLINE (a) TRANG CHỦ ( 11 ) QUẢN LÝ SẢN PHẨM ( 16 ) QUẢN LÝ DỊCH VỤ ( 12 ) QUẢN LÝ … Continued
Gia Hạn Gói Dịch Vụ GoPOS

Gia Hạn Gói Dịch Vụ GoPOS

Gia Hạn Gói Dịch Vụ GoPOS Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( https://admin.gosell.vn/login ) Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn Tài Khoản Bước 3: Click vào Thay Đổi Gói Dịch Vụ Bước 4: Chọn Thời Hạn Sử Dụng ở cột Tính Năng Bước 5: Chọn Gói Dịch Vụ Bước … Continued