Hướng dẫn tạo thêm tài khoản nhân viên telesales

Hướng dẫn tạo thêm tài khoản nhân viên telesales

Hướng dẫn tạo thêm tài khoản nhân viên telesales Bước 1: Đăng Nhập vào Trang Quản Trị GoSELL Bước 2: Click Cài Đặt, Chọn Quản Lý Nhân Viên Bước 3: Chọn nút Thêm Nhân Viên Bước 4: Nhập họ tên, … Continued
Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu Việc phân nhóm khách hàng theo mục tiêu giúp nhà quản lý dễ dàng phân loại các đối tượng khách hàng có cùng đặc điểm lại với nhau để dễ dàng tìm kiếm … Continued
Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên Sau khi phân quyền chủ shop cần hướng dẫn cho nhân sự của mình truy cập vào email lấy thông tin đăng nhập tài khoản lên Trang Quản Trị – Dashboard … Continued
Hướng dẫn gọi điện cho khách hàng trên GoSELL

Hướng dẫn gọi điện cho khách hàng trên GoSELL

Hướng dẫn gọi điện cho khách hàng trên GoSELL Điều kiện: Đã kích hoạt thành công Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL. Người bán có thể chọn 1 trong 3 cách sau đây để thực hiện cuộc gọi: Cách … Continued
Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Của Nhân Viên

Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Của Nhân Viên

Cách Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Của Nhân Viên Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản bạn đã phân quyền cho … Continued
Hướng dẫn chia số điện thoại cho nhân viên telesales

Hướng dẫn chia số điện thoại cho nhân viên telesales

Hướng dẫn chia đầu số tổng đài cho nhân viên telesales Điều kiện:  Đã kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL. Nhân viên được phân công phụ trách chăm sóc phải có tài khoản … Continued
Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên

Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên

Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên Khi nhân sự quay trở lại hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn và bạn muốn kích hoạt lại tài khoản bạn đã vô hiệu hóa lúc trước, bài viết … Continued
Hướng dẫn nghe lại ghi âm cuộc gọi

Hướng dẫn nghe lại ghi âm cuộc gọi

Hướng dẫn nghe lại ghi âm cuộc gọi Điều kiện: Đã thực hiện cuộc gọi thành công đến khách hàng Bước 1: Vào Trang Quản Trị, Click Lịch Sử Cuộc Gọi (Menu Tổng Đài). Bước 2: Chọn hoặc lọc ra … Continued
Phân Biệt Tài Khoản Khách Hàng Và Tài Khoản Người Dùng

Phân Biệt Tài Khoản Khách Hàng Và Tài Khoản Người Dùng

Phân Biệt Tài Khoản Khách Hàng Và Tài Khoản Người Dùng Người dùng cần hiểu đúng về các loại tài khoản GoSELL để sử dụng hiệu quả nhất. Tài khoản khách hàng: chỉ cần để lại thông tin liên hệ khi mua hàng online Tài … Continued
Hướng dẫn xem lại lịch sử các cuộc gọi

Hướng dẫn xem lại lịch sử các cuộc gọi

Hướng dẫn xem lại lịch sử các cuộc gọi Điều kiện: Đã kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL. Lịch sử cuộc gọi sẽ ghi lại tổng các cuộc gọi đã thực hiện: 1/ … Continued