Kết nối Fanpage Facebook

Kết nối Fanpage Facebook

Kết nối Fanpage Facebook GoChat sẽ giúp cho bạn dễ dàng quản lý tập trung tất cả tin nhắn trò chuyện với khách hàng trên Fanpage Facebook, bên cạnh đó bạn cũng có thể dễ dàng phản hồi nhanh chóng … Continued
Nhắn Tin Với Khách Hàng Facebook Trên Trang Quản Trị GoSELL

Nhắn Tin Với Khách Hàng Facebook Trên Trang Quản Trị GoSELL

Cách Nhắn Tin Với Khách Hàng Facebok Trên Trang Quản Trị    Bạn có thể nhận được tin nhắn và phản hồi ngay với những khách hàng hiện tại trên Fanpage ngay trên phần mềm quản lý bán hàng GoSELL … Continued
Kết nối Zalo Official Account Với GoCHAT

Kết nối Zalo Official Account Với GoCHAT

Kết Nối Tài Khoản Zalo Với GoCHAT GoCHAT sẽ giúp cho bạn dễ dàng quản lý tập trung tất cả tin nhắn trò chuyện với khách hàng trên Zalo Official Account. Bên cạnh đó bạn cũng có thể dễ dàng … Continued
Kết Nối Fanpage Facebook Chat Vào Website

Kết Nối Fanpage Facebook Chat Vào Website

Hướng Dẫn Kết Nối Fanpage Facebook Chat GoCHAT sẽ giúp cho bạn dễ dàng quản lý tập trung tất cả tin nhắn trò chuyện với khách hàng trên Fanpage Facebook. Bên cạnh đó bạn cũng có thể dễ dàng phản … Continued