Kho Sản Phẩm Là Gì?

Kho Sản Phẩm Là Gì?

Tìm Hiểu Về Kho Sản Phẩm Trong GoSELL Điều kiện: Đã tạo thành công sản phẩm. Đây là nơi sẽ thông báo tình trạng số lượng sản phẩm, bao gồm: 1/ Số lượng hàng tồn: Số lượng hàng hiện tại … Continued
Quản Lý Sản Phẩm và Quản Lý Kho Hàng

Quản Lý Sản Phẩm và Quản Lý Kho Hàng

Hướng Dẫn Quản Lý Sản Phẩm & Quản Lý Kho Hàng Với GoSELL Người bán cần hiểu rõ khái niệm về quản lý sản phẩm và quản lý kho hàng để tối ưu các công tác trong việc vận hành … Continued
Cách cập nhật hàng tồn kho

Cách cập nhật hàng tồn kho

Cách cập nhật hàng tồn kho Cập nhật hàng tồn kho sẽ giúp người bán nắm bắt số lượng hàng hóa chính xác. Giúp bạn biết được sản phẩm nào gần hết hàng và cần ưu tiên nhập kho thêm. Nếu … Continued
Lịch Sử Hàng Tồn Kho

Lịch Sử Hàng Tồn Kho

Lịch Sử Tồn Kho Lịch sử tồn kho là nơi theo dõi các hoạt động cập nhật tồn kho của chủ shop và các nhân sự lẫn hàng hóa bán ra trên các kênh bán hàng Website, App Bán Hàng, … Continued