Phân Loại Khách Hàng Theo Tổng Số Đơn Hàng

Phân Loại Khách Hàng Theo Tổng Số Đơn Hàng

Phân Loại Khách Hàng Theo Tổng Số Đơn Hàng Việc phân loại khách hàng theo tổng số đơn hàng giúp người bán hàng dễ dàng quản lý, tạo chính sách giá sỉ để cho những đối tượng này, giúp tăng … Continued
Phân Loại Khách Hàng Theo Thẻ Khách Hàng

Phân Loại Khách Hàng Theo Thẻ Khách Hàng

Phân Loại Khách Hàng Theo Thẻ Khách Hàng Hướng dẫn: Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home ) Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Phân Nhóm Khách Hàng Bước 3: Click vào ô Thông tin khách hàng, chọn Thông tin khách hàng … Continued
Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Đẩy

Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Để Gửi Thông Báo Đẩy

Chia Nhỏ Tệp Khách Hàng Và Gởi Email Thông Báo Cho Khách Bạn muốn thông báo các chương trình ưu đãi, sản phẩm mới hay những thông tin hữu ích tới danh sách khách hàng của mình? Sử dụng GoSELL … Continued
Xóa Thẻ Khách Hàng

Xóa Thẻ Khách Hàng

Cách Xóa Thẻ Khách Hàng Trên Ứng Dụng GoSELL Người bán có thể xóa đi, hoặc loại bỏ những thẻ đã gắn cho những khách hàng của mình trong danh sách khách hàng. Khi xóa đi những thẻ khách hàng … Continued
Tạo Nhóm Khách Hàng / Phân Loại Danh Sách Khách Hàng

Tạo Nhóm Khách Hàng / Phân Loại Danh Sách Khách Hàng

Tạo Nhóm Khách Hàng / Phân Loại Danh Sách Khách Hàng Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home ) Bước 2: Click vào mục Khách hàng, Chọn Phân Nhóm Khách Hàng Ở tính năng Phân nhóm khách hàng, người bán có … Continued
Phân Loại Khách Hàng Theo Ngày Đăng Ký

Phân Loại Khách Hàng Theo Ngày Đăng Ký

Phân Loại Khách Hàng Theo Ngày Đăng Ký Ở phần này người bán có thể phân loại những khách hàng đã đăng ký trên hệ thống theo từng ngày ra thành từng nhóm để dễ dàng quản lý. Hướng dẫn: … Continued
Phân Loại Khách Hàng Thân Thiết Theo Tổng Tiền Hàng

Phân Loại Khách Hàng Thân Thiết Theo Tổng Tiền Hàng

Phân Loại Khách Hàng Thân Thiết Theo Tổng Tiền Hàng Khi phân loại khách hàng thân thiết theo tổng tiền hàng, bạn có thể biết khách hàng của bạn đã chi bao nhiêu tiền, đem lại bao nhiêu doanh thu … Continued