Phân Tích Báo Cáo Đơn Hàng

Phân Tích Báo Cáo Đơn Hàng

Phân Tích Báo Cáo Đơn Hàng Ở phần này người bán, chủ shop có thể xem được phân tích báo cáo đơn hàng hoạt động kinh doanh các mặt hàng sản phẩm hữu hình (sản phẩm vật lý) theo thời … Continued
Phân Tich Báo Cáo Đơn Hàng

Phân Tich Báo Cáo Đơn Hàng

Phân Tich Báo Cáo Đơn Hàng Ở phần này người bán, chủ shop có thể xem được phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh các mặt hàng sản phẩm hữu hình ( sản phẩm vật lý ) theo thời … Continued
Phân Tich Báo Cáo Đặt Chỗ

Phân Tich Báo Cáo Đặt Chỗ

Phân Tich Báo Cáo Đặt Chỗ Ở phần này người bán, chủ shop có thể xem được phân tích báo cáo hoạt động kinh doanh các dịch vụ đặt lịch hẹn theo thời gian : vào cuối ngày, hôm qua, … Continued
Báo Cáo Đơn Hàng Doanh Thu Cuối Ngày/Trong Ngày

Báo Cáo Đơn Hàng Doanh Thu Cuối Ngày/Trong Ngày

Báo Cáo Đơn Hàng Doanh Thu Cuối Ngày/Trong Ngày Sau mỗi cuối ngày người bán, chủ shop luôn muốn biết được ngày hôm nay mình đã bán được bao nhiêu hàng, gia tăng được bao nhiêu doanh thu; ở phần … Continued