Xem Dịch Vụ

Xem Dịch Vụ

Xem Danh Sách Dịch Vụ Khi chủ shop, người bán muốn xem một danh sách dịch vụ mình đã đăng tải hoặc nhập dữ liệu lên phần Quản lý dịch vụ để có thể xem một cách trực quan nhất. … Continued
Hướng Dẫn Tạo Dịch Vụ Mới Trên GoSELL

Hướng Dẫn Tạo Dịch Vụ Mới Trên GoSELL

Hướng Dẫn Tạo Dịch Vụ Mới Trên GoSELL Bạn dễ dàng tạo dịch vụ mới, thêm số lượng dịch vụ không giới hạn với nền tảng quản lý bán hàng của GoSELL. Hướng dẫn tạo dịch vụ Bước 1: Đăng nhập … Continued
Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ

Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ

Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ Khi thêm thông tin chi tiết dịch vụ, người mua hàng hay khách hàng đặt lịch sử dụng dịch vụ sẽ hiểu rõ chi tiết hơn về dịch vụ bạn phục vụ cho … Continued
Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Dịch Vụ

Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Dịch Vụ

Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Dịch Vụ Khi thêm hình ảnh hiển thị dịch vụ bạn sẽ khiến khách hàng hiểu rõ và hình dung rõ những lợi ích mà họ có được khi sử dụng dịch vụ bạn đăng … Continued
Hướng dẫn đặt giá dịch vụ

Hướng dẫn đặt giá dịch vụ

Đặt Giá Dịch Vụ Khi người bán, chủ shop muốn khách hàng biết về giá dịch vụ để thanh toán trực tuyến trên cửa hàng thông qua ứng dụng di động, website thì phải sử dụng tính năng đặt giá … Continued
Thêm Khung Giờ Hoạt Động Dịch Vụ

Thêm Khung Giờ Hoạt Động Dịch Vụ

Thêm Khung Giờ Hoạt Động Dịch Vụ Bạn cần thêm khung giờ hoạt động cho các dịch vụ để khách hàng dựa vào đó lựa chọn và sắp xếp được thời gian đến trải nghiệm dịch vụ tại chi nhánh … Continued
Xóa Dịch Vụ Trên Website

Xóa Dịch Vụ Trên Website

Xóa Dịch Vụ Trên Website Chủ shop, người bán nếu đã hoạt động trong thời gian dài và có một số dịch vụ không còn hoạt động nữa và muốn thao tác xóa dịch vụ trên website khỏi danh sách … Continued
Tìm Dịch Vụ

Tìm Dịch Vụ

Tìm Dịch Vụ Đã Đăng Trên Website Khi người bán muốn tìm lại dịch vụ mình đã đăng tải trên phần Quản lý dịch vụ để có thể cập nhật, thay đổi thông tin, hình ảnh, khung giờ, chi nhánh … Continued
Tổng Quan Về Quản Lý Dịch Vụ

Tổng Quan Về Quản Lý Dịch Vụ

Quản lý dịch vụ là phần giúp cho những chủ shop đang kinh doanh trong ngành Spa, Nail, Salon, Dịch vụ Tư vấn,… (là những sản phẩm vô hình) có cái nhìn tổng quan về các dịch vụ mình đã … Continued
Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Dịch Vụ

Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Dịch Vụ

Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Dịch Vụ Khi thêm hình ảnh, dịch vụ bạn sẽ khiến khách hàng hiểu rõ và hình dung hóa những lọi ích mà họ có được khi sử dụng dịch vụ bạn đăng tải trên … Continued