Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ

Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ

Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ Khi thêm thông tin chi tiết dịch vụ, người mua hàng hay khách hàng đặt lịch sẽ hiểu rõ chi tiết hơn về dịch vụ bạn đã cung cấp phục vụ cho khách … Continued
Tìm Dịch Vụ

Tìm Dịch Vụ

Tìm Dịch Vụ Đã Đăng Trên Website Khi người bán muốn tìm lại dịch vụ mình đã đăng tải trên phần Quản lý dịch vụ để có thể cập nhật, thay đổi thông tin, hình ảnh, khung giờ, chi nhánh … Continued
Tổng Quan Về Quản Lý Dịch Vụ

Tổng Quan Về Quản Lý Dịch Vụ

Quản lý dịch vụ Quản lý dịch vụ là phần giúp cho những chủ shop đang kinh doanh trong ngành Spa, Nail, Salon, Dịch vụ Tư vấn,… (là những sản phẩm vô hình) có thể nhập thông tin, dữ liệu, … Continued
Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập

Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập

Thêm Dịch Vụ Vào Bộ Sưu Tập Người bán muốn thêm dịch vụ vào nhóm dịch vụ có cùng đặc điểm trong Bộ sưu tập dịch vụ đã tạo sẵn để dễ dàng cho khách hàng biết được thêm những … Continued
Tạo Dịch Vụ

Tạo Dịch Vụ

Tạo Dịch Vụ Quản lý dịch vụ là phần giúp cho những chủ shop đang kinh doanh trong ngành Spa, Nail, Salon, Dịch vụ Tư vấn,… ( Là những sản phẩm vô hình ) có thể nhập thông tin, dữ … Continued
Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ

Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ

Thêm Thông Tin Chi Tiết Dịch Vụ Khi thêm thông tin chi tiết dịch vụ, người mua hàng hay khách hàng đặt lịch sẽ hiểu rõ chi tiết hơn về dịch vụ bạn đã cung cấp phục vụ cho khách … Continued
Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Dịch Vụ

Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Dịch Vụ

Thêm Hình Ảnh Hiển Thị Dịch Vụ Khi thêm hình ảnh, dịch vụ bạn sẽ khiến khách hàng hiểu rõ và hình dung hóa những lọi ích mà họ có được khi sử dụng dịch vụ bạn đăng tải trên … Continued
Đặt Giá Dịch Vụ

Đặt Giá Dịch Vụ

Đặt Giá Dịch Vụ Khi người bán, chủ shop muốn khách hàng biết về giá dịch vụ để thanh toán trên trực tuyến và cửa hàng ứng dụng di động, người bán và chủ shop phải cập nhật giá bán … Continued
Thêm Chi Nhánh Hoạt Động Dịch Vụ

Thêm Chi Nhánh Hoạt Động Dịch Vụ

Thêm Chi Nhánh Hoạt Động Dịch Vụ   Bạn cần phải thêm rõ chi nhánh hoạt động để khách hàng biết rõ hơn về nơi bạn hoạt động Hướng dẫn: Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home ) … Continued
Cập Nhật Dịch Vụ

Cập Nhật Dịch Vụ

Cập Nhật Dịch Vụ Sau khi đã đăng tải nhập thông tin lên kho hàng. hoặc đã kinh doanh một thời gian, nếu bạn muốn thay đổi hoặc thêm thông tin cho dịch vụ của mình, thì hãy xem kỹ … Continued