Bật/Tắt (Hiển Thị/Ẩn) Dịch Vụ

Bật/Tắt (Hiển Thị/Ẩn) Dịch Vụ

Bật/Tắt (Hiển Thị hoặc Ẩn) Dịch Vụ Nếu chủ shop, người bán muốn hiển thị hoặc ẩn những hoạt động dịch vụ tại shop trên cửa hàng trực tuyến, ứng dụng di động để sau đó có thể cập nhật … Continued
Tìm Dịch Vụ

Tìm Dịch Vụ

Tìm Dịch Vụ Đã Đăng Trên Website Khi người bán muốn tìm lại dịch vụ mình đã đăng tải trên phần Quản lý dịch vụ để có thể cập nhật, thay đổi thông tin, hình ảnh, khung giờ, chi nhánh … Continued
Tổng Quan Về Quản Lý Dịch Vụ

Tổng Quan Về Quản Lý Dịch Vụ

Quản lý dịch vụ là phần giúp cho những chủ shop đang kinh doanh trong ngành Spa, Nail, Salon, Dịch vụ Tư vấn,… (là những sản phẩm vô hình) có cái nhìn tổng quan về các dịch vụ mình đã … Continued