Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết

Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết

Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết Trên GoSELL Bạn muốn xem trong nhóm khách hàng bạn đã phân loại, nhóm khách hàng thân thiết bạn đã thiết lập có bao nhiêu khách hàng đăng ký? Từ đó dành … Continued
Phân Biệt Tài Khoản Khách Hàng Và Tài Khoản Người Dùng

Phân Biệt Tài Khoản Khách Hàng Và Tài Khoản Người Dùng

Phân Biệt Tài Khoản Khách Hàng Và Tài Khoản Người Dùng Tài khoản khách hàng: chỉ cần để lại thông tin liên hệ khi mua hàng online Tài khoản người dùng ( hay còn gọi là thành viên ) : là thông … Continued
Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng Bạn muốn lưu trữ lại thông tin khách hàng từ cửa hàng trực tuyến về điện thoại, máy tính của mình để quản lý danh sách thông tin khách hàng cho cửa hàng, … Continued
Xóa Thẻ Khách Hàng

Xóa Thẻ Khách Hàng

Cách Xóa Thẻ Khách Hàng Trên Ứng Dụng GoSELL Người bán có thể xóa đi, hoặc loại bỏ những thẻ đã gắn cho những khách hàng của mình trong danh sách khách hàng. Khi xóa đi những thẻ khách hàng … Continued
Mã khách hàng thành viên là gì?

Mã khách hàng thành viên là gì?

Tạo mã khách hàng thành viên với GoSELL Mã khách hàng thành viên là mã để nhận dạng ra được các khách hàng thành viên của shop mình thông qua đoạn mã vạch Mã khách hàng thành viên được tạo … Continued
Hướng dẫn thêm trạng thái khách hàng

Hướng dẫn thêm trạng thái khách hàng

Hướng dẫn thêm trạng thái khách hàng Điều kiện: để thêm trạng thái khách hàng bạn phải kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL. Trạng Thái Khách Hàng là trạng thái để nhận biết … Continued
Thiết Lập Tags và Quản Lý Khách Hàng

Thiết Lập Tags và Quản Lý Khách Hàng

Thiết Lập Tags và Quản Lý Khách Hàng Bạn muốn ghi chú và phân loại được tệp khách hàng nam hay nữ, ở độ tuổi nào, có hành vi thế nào, đang quan tâm về điều gì và sẽ lên … Continued
Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng

Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng

Cách Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng Cập nhật thông tin của khách hàng khi bạn muốn thay đổi nội dung ghi chú khi tương tác hoặc phần tạo thẻ khách hàng. Vừa để phân loại khách hàng hỗ trợ … Continued