Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu Việc tạo nhóm khách hàng giúp nhà quản lý dễ dàng phân loại các đối tượng khách hàng có cùng đặc điểm lại với nhau để dễ dàng tìm kiếm và triển khai … Continued
Xem Thông Tin Khách Hàng

Xem Thông Tin Khách Hàng

Xem Thông Tin Khách Hàng Bạn cần một nơi để quản lý được danh sách khách hàng mua hàng của shop ở từ nhiều kênh khác nhau từ mạng xã hội, cửa hàng trực tuyến, website, mobile app, …. mà … Continued
Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng

Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng

Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng Mỗi khi tương tác với khách hàng bạn cần ghi chú và dán nhãn một phần vừa để phân loại khách hàng, một phần bạn có thể nhớ được những sở thích mong muốn … Continued
Thiết Lập Tags và Quản Lý Khách Hàng

Thiết Lập Tags và Quản Lý Khách Hàng

Thiết Lập Tags và Quản Lý Khách Hàng Bạn muốn ghi chú và phân loại được tệp khách hàng nam hay nữ, ở độ tuổi nào, có hành vi thế nào, đang quan tâm về điều gì và sẽ lên … Continued
Nhập Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

Nhập Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

Nhập Danh Sách Thông Tin Khách Hàng Bạn muốn tổng hợp danh sách thông tin khách hàng từ nhiều nguồn bán hàng, nhiều kênh tiếp cận khác nhau về một nơi cho dễ dàng quản trị, phân loại để chăm … Continued
Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng

Xuất Danh Sách Thông Tin Khách Hàng   Bạn muốn lưu trữ lại thông tin khách hàng từ cửa hàng trực tuyến về điện thoại, máy tính của mình để quản lý danh sách thông tin khách hàng cho cửa … Continued
Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết

Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết

Tìm Thông Tin Nhóm Khách Hàng Thân Thiết Bạn muốn xem trong nhóm khách hàng bạn đã phân loại, nhóm khách hàng thân thiết bạn đã thiết lập có bao nhiêu khách hàng đăng ký và có những ai trong … Continued
Xóa Thẻ Khách Hàng

Xóa Thẻ Khách Hàng

Cách Xóa Thẻ Khách Hàng Trên GoSELL Người bán có thể xóa đi, hoặc loại bỏ những thẻ đã gắn cho những khách hàng của mình trong danh sách khách hàng. Khi xóa đi những thẻ khách hàng đã nằm … Continued