Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu Việc tạo nhóm khách hàng giúp nhà quản lý dễ dàng phân loại các đối tượng khách hàng có cùng đặc điểm lại với nhau để dễ dàng tìm kiếm và triển khai … Continued
Xem Thông Tin Khách Hàng

Xem Thông Tin Khách Hàng

Hướng Dẫn Cách Xem Thông Tin Khách Hàng Trên Hệ Thống Bạn cần một nơi để quản lý được danh sách khách hàng mua hàng của shop ở từ nhiều kênh khác nhau từ mạng xã hội, cửa hàng trực … Continued
Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng

Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng

Cách Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng Cập nhật thông tin của khách hàng khi bạn muốn thay đổi nội dung ghi chú khi tương tác hoặc phần tạo thẻ khách hàng. Vừa để phân loại khách hàng hỗ trợ … Continued