Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu

Phân Nhóm Khách Hàng Theo Mục Tiêu Việc tạo nhóm khách hàng giúp nhà quản lý dễ dàng phân loại các đối tượng khách hàng có cùng đặc điểm lại với nhau để dễ dàng tìm kiếm và triển khai … Continued
Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng

Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng

Cách Cập Nhật Thông Tin Khách Hàng Cập nhật thông tin của khách hàng khi bạn muốn thay đổi nội dung ghi chú khi tương tác hoặc phần tạo thẻ khách hàng. Vừa để phân loại khách hàng hỗ trợ … Continued