Phân Quyền Nhân Viên

Phân Quyền Nhân Viên

Phân Quyền Nhân Viên Những tác vụ quan trọng vô cùng hữu ích cho chủ shop để phần quyền nhân sự bao gồm : Hướng Dẫn Cách Thêm Nhân Viên Hướng Dẫn Nhân Viên Cách Xác Nhận Tài Khoản   … Continued
Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị ( Mobile App )

Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị ( Mobile App )

Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị ( Mobile App ) Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard ( Link : https://admin.gosell.vn/home ) Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên Bước 3: Click vào Thêm Nhân Viên Bước 4: Nhập Họ và Tên đầy … Continued
Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên Sau khi phân quyền chủ shop cần hướng dẫn cho nhân sự của mình truy cập vào email lấy thông tin đăng nhập tài khoản lên Trang Quản Trị – Dashboard … Continued
Chỉnh Sửa / Cập Nhật Phân Quyền / Cấp Độ Nhân Viên

Chỉnh Sửa / Cập Nhật Phân Quyền / Cấp Độ Nhân Viên

Chỉnh Sửa / Cập Nhật Phân Quyền / Cấp Độ Nhân Viên Khi nhân sự chuyển bộ phận hoặc chuyển nhiệm vụ trong một tổ chức và bạn muốn cập nhật chức năng của nhân viên trong Trang Quản Trị … Continued
Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Cho Nhân Viên

Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Cho Nhân Viên

Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Cho Nhân Viên Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản bạn đã phân quyền cho nhân … Continued
Kích Hoạt Tài Khoản Cho Nhân Viên

Kích Hoạt Tài Khoản Cho Nhân Viên

Kích Hoạt Tài Khoản Cho Nhân Viên Khi nhân sự quay trở lại hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn và bạn muốn kích hoạt lại tài khoản bạn đã vô hiệu hóa lúc trước, bài viết này … Continued
Xóa Tài Khoản / Thông Tin Nhân Viên

Xóa Tài Khoản / Thông Tin Nhân Viên

Xóa Tài Khoản / Thông Tin Nhân Viên Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn thông tin nhân viên bạn đã phân quyền, đọc hướng dẫn … Continued
Phân Quyền Quản Lý Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Phân Quyền Quản Lý Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Phân Quyền Quản Lý Chi Nhánh Cho Nhân Viên Để tất cả các chi nhánh của cửa hàng hoạt động hiệu quả thì việc phân quyền quản lý cho nhân viên ở mỗi chi nhánh là điều không thể thiếu. … Continued