Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị (Mobile App)

Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị (Mobile App)

Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị (Mobile App) Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home) Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên Bước 3: Click vào Thêm Nhân Viên Bước 4: Nhập Họ và Tên đầy đủ ( … Continued
Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên Sau khi phân quyền cho nhân viên chủ shop cần hướng dẫn cho nhân sự của mình truy cập vào email lấy thông tin đăng nhập tài khoản lên Trang Quản … Continued
Chỉnh Sửa – Cập Nhật Phân Quyền – Cấp Độ Nhân Viên

Chỉnh Sửa – Cập Nhật Phân Quyền – Cấp Độ Nhân Viên

Chỉnh Sửa/Cập Nhật Phân Quyền/Cấp Độ Nhân Viên Khi nhân sự chuyển bộ phận hoặc chuyển nhiệm vụ trong một tổ chức và bạn muốn cập nhật chức năng của nhân viên trong Trang Quản Trị – Dashboard của nhân … Continued
Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Cho Nhân Viên

Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Cho Nhân Viên

Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Cho Nhân Viên Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản bạn đã phân quyền cho nhân … Continued
Kích Hoạt Tài Khoản Cho Nhân Viên

Kích Hoạt Tài Khoản Cho Nhân Viên

Kích Hoạt Tài Khoản Cho Nhân Viên Hướng dẫn: Bước 1: Đăng nhập vào Trang Quản Trị – Dashboard (Link: https://admin.gosell.vn/home) Bước 2: Click vào mục Cài Đặt, Chọn phần Quản Lý Nhân Viên Bước 3: Chọn Nhân Viên bạn muốn kích hoạt tài khoản Bước 4: Click vào … Continued
Xóa Tài Khoản/Thông Tin Nhân Viên

Xóa Tài Khoản/Thông Tin Nhân Viên

Xóa Tài Khoản/Thông Tin Nhân Viên Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn thông tin nhân viên bạn đã phân quyền, đọc hướng dẫn xóa nhân … Continued
Phân Quyền Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Phân Quyền Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Phân Quyền Chi Nhánh Cho Nhân Viên Để tất cả các chi nhánh của cửa hàng hoạt động hiệu quả thì việc phân quyền chi nhánh cho nhân viên ở mỗi chi nhánh là điều không thể thiếu. Khi đó, … Continued