Phân Quyền Nhân Viên

Phân Quyền Nhân Viên

Phân Quyền Nhân Viên Bạn có thể phân quyền nhân viên thực hiện các chức năng theo từng chi nhánh trên website dễ dàng với GoSELL Hướng Dẫn Cách Thêm Nhân Viên Để thêm nhân viên, chủ shop phải tạo … Continued
Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên Sau khi phân quyền chủ shop cần hướng dẫn cho nhân sự của mình truy cập vào email lấy thông tin đăng nhập tài khoản lên Trang Quản Trị – Dashboard … Continued
Chỉnh Sửa / Cập Nhật Phân Quyền/ Cấp Độ Nhân Viên

Chỉnh Sửa / Cập Nhật Phân Quyền/ Cấp Độ Nhân Viên

Chỉnh Sửa / Cập Nhật Phân Quyền / Cấp Độ Nhân Viên Khi nhân sự chuyển bộ phận hoặc chuyển nhiệm vụ trong một tổ chức và bạn muốn cập nhật chức năng của nhân viên trong Trang Quản Trị … Continued
Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Của Nhân Viên

Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Của Nhân Viên

Cách Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Của Nhân Viên Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản bạn đã phân quyền cho … Continued
Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên

Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên

Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên Khi nhân sự quay trở lại hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn và bạn muốn kích hoạt lại tài khoản bạn đã vô hiệu hóa lúc trước, bài viết … Continued
Xóa Tài Khoản / Thông Tin Nhân Viên

Xóa Tài Khoản / Thông Tin Nhân Viên

Xóa Tài Khoản / Thông Tin Nhân Viên Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn xóa thông tin nhân viên đã phân quyền trước đó hoàn … Continued
Phân Quyền Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Phân Quyền Chi Nhánh Cho Nhân Viên

Phân Quyền Chi Nhánh Cho Nhân Viên Để tất cả các chi nhánh của cửa hàng hoạt động hiệu quả thì việc phân quyền chi nhánh cho nhân viên ở mỗi chi nhánh là điều không thể thiếu. Khi đó, … Continued
Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị Website

Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị Website

Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị Website Nếu bạn muốn thêm nhân viên vào trang quản trị để giúp bạn quản lý website hiệu quả hơn thì GoSELL sẽ giúp bạn thêm và phân quyền cho nhân viên đó … Continued