Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên

Xác Nhận Tài Khoản Phân Quyền Cho Nhân Viên Sau khi phân quyền chủ shop cần hướng dẫn cho nhân sự của mình truy cập vào email lấy thông tin đăng nhập tài khoản lên Trang Quản Trị – Dashboard … Continued
Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Của Nhân Viên

Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Của Nhân Viên

Cách Vô Hiệu Hóa Tài Khoản Của Nhân Viên Khi nhân sự không còn cộng tác và hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn nữa và bạn muốn vô hiệu hóa tài khoản bạn đã phân quyền cho … Continued
Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên

Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên

Kích Hoạt Lại Tài Khoản Cho Nhân Viên Khi nhân sự quay trở lại hoạt động trong cửa hàng và shop của bạn và bạn muốn kích hoạt lại tài khoản bạn đã vô hiệu hóa lúc trước, bài viết … Continued
Hướng dẫn tạo thêm tài khoản nhân viên telesales

Hướng dẫn tạo thêm tài khoản nhân viên telesales

Hướng dẫn tạo thêm tài khoản nhân viên telesales Bước 1: Đăng Nhập vào Trang Quản Trị GoSELL Bước 2: Click Cài Đặt, Chọn Quản Lý Nhân Viên Bước 3: Chọn nút Thêm Nhân Viên Bước 4: Nhập họ tên, … Continued
Hướng dẫn chia số điện thoại cho nhân viên telesales

Hướng dẫn chia số điện thoại cho nhân viên telesales

Hướng dẫn chia đầu số tổng đài cho nhân viên telesales Điều kiện:  Đã kích hoạt thành công tính năng Tổng Đài trên Trang Quản Trị GoSELL. Nhân viên được phân công phụ trách chăm sóc phải có tài khoản … Continued
Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị Website

Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị Website

Thêm Nhân Viên Vào Trang Quản Trị Website Nếu bạn muốn thêm nhân viên vào trang quản trị để giúp bạn quản lý website hiệu quả hơn thì GoSELL sẽ giúp bạn thêm và phân quyền cho nhân viên đó … Continued